Scroll to top

เปิด 4 ขั้นตอนเบื้องต้นของการทำ ‘Social Media Plan’ ที่ร้านค้าออนไลน์ต้องรู้!

หลายคนอาจสงสัยว่า ‘Social Media Plan’ คืออะไร ด้วยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ‘Social Media’ ก็คือ Facebook, Instagram, Twitter, Youtube หรือ Line@ โดยทำการวางแผนสร้างกลยุทธ์การใช้ Social Media แต่ละช่องทางในการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ร้านค้าออนไลน์คงคิดว่า “แค่ขายของบน Facebook ทำไมต้องมี ‘Social Media Plan’ ให้มันยุ่งยาก” จริง ๆ แล้วการวางแผนสำหรับร้านค้าออนไลน์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญพอสมควร เพราะการมีแผนต่าง ๆ สามารถทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งที่มีอยู่มากมายใน Social Media 

เช่น การนำเสนอที่ถูกที่ถูกเวลาช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า หรือการนำเสนอข้อมูลได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้การทำ ‘Social Media Plan’ จะมีขั้นตอนเบื้องต้นอะไรบ้าง สามารถดูกันได้เลย

  1.  ศึกษาพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการใช้ช่องทาง Facebook ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการใด ๆ ต้องทราบก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใคร แล้วมีอายุเท่าไหร่ อาศัยอยู่พื้นที่ไหน สนใจเกี่ยวกับอะไร และคาดว่าจะมีคนเห็นโฆษณาของเราเป็นจำนวนกี่คน เพื่อที่ร้านค้าจะสามารถวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับหรือการโฆษณาเพื่อการขายได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  1. เลือก ‘Platform’ ให้เหมาะสม

หลังจากรู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใคร ต่อมาต้องเลือก ‘Platform’ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของร้านค้าคุณ เพราะแต่ละ Platform ก็มีรูปแบบวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันไป รวมถึงยังมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันอีกด้วย ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใน Platform ต่าง ๆ ล้วนแต่มีพฤติกรรมหรือความสนใจที่ไม่เหมือนกัน ทำให้การทำ ‘Social Media Plan’ จะต้องเลือก Platform ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของ Platform นั้น ๆ ด้วย

  1. ทำตารางการลง ‘Content’ ต่าง ๆ 

หลังจากที่คุณรู้แล้วว่าพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของเราเป็นอย่างไร แล้วเลือกได้แล้วว่า Platform ไหนเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของเรา จากนั้นคุณจะต้องสร้าง ‘Content’ หรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่ต้องการนำเสนอหรือโฆษณาให้กลุ่มเป้าหมายของคุณรับรู้ โดยสามารถกำหนดการลงล่วงหน้าได้ และหากร้านค้าที่มีตารางการลง Content อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของคุณคอยติดตามอยู่ตลอดเวลา 

4. การวัดประสิทธิภาพและปรับปรุง

ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่คุณลง Content ต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จะต้องตรวจสอบว่า Content ที่นำเสนอไปเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการรับรู้ ยอดขาย การเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่ หรือการกลับมาของลูกค้าเก่า 

ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้คุณทราบว่า Content ที่นำเสนอไปนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ทำให้คุณสามารถพัฒนา Content ที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น หรือสามารถปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่ให้ดียิ่งขึ้นได้ รวมถึงยังทำให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายและช่องทางที่นำเสนอไปแบบไหนให้ผลดีที่สุด

Author avatar
adminboyngaijr
http://www.ahead-agency.com
We use cookies to give you the best experience.